Raciborscy funkcjonariusze w ramach dobrowolnej zbiórki zakupili środki ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II z Gorzyc.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, funkcjonariusze Zakłada Karnego w Cieszynie przekazali 1000 szt. maseczek ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieszyna.

Strażnik więzienny, kwatermistrz, kierowca, pielęgniarka i wychowawca. Trwa nabór do Służby Więziennej w okręgu katowickim.

Pół tysiąca maseczek przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej na rzecz podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga biorą aktywny udział w niesieniu pomocy lokalnym społecznościom w czasie pandemii koronawirusa. Dziś do kolejnej gminy naszego powiatu trafiła pomoc - 370 sztuk maseczek.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga” funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu przekazali dziś ponad 1000 maseczek ochronnych na rzecz stowarzyszenia "Ścieżka Marzeń".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej