Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu rozpoczął się kolejny kurs zawodowy. Zgodnie z art. 67 § 3 kkw nauczanie skazanych to jedna z form oddziaływań penitencjarnych, która służyć ma osiągnięciu celu wykonania kary.

Beata Maksymow, wychowawczyni w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, dwukrotna mistrzyni świata w judo, medalistka Mistrzostw Świata, Europy i Polski staje do najtrudniejszej walki, walki o swoje zdrowie. Tym razem potrzebuje naszego i waszego wsparcia. Wspomóżmy zbiórkę na operację i rehabilitację "Kruszyny".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ uruchomiona została kolejna edycja programu "Dość Niemocy, Stop Przemocy" z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu umożliwili kolejnym skazanym zdobycie nowych umiejętności  w zawodzie technolog robót wykończeniowych. W kursie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 udział wzięło 12 recydywistów. To ważny element procesu resocjalizacji. Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe i inne ważne umiejętności, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego...

10 nowo przyjętych funkcjonariuszy okręgu katowickiego uczestniczyło w kursie przygotowawczym. Dziś wszyscy pomyślnie zdali egzamin końcowy.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach dwunastu skazanych ukończyło kurs zawodowy: „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej