Na zaproszenie Pani Magdaleny Kłosowskiej Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie, funkcjonariusze częstochowskiego aresztu, wzięli udział w pikniku dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wsparli Dom Dziecka w Cieszynie.

W dniu 01.06.2022 dr Edyta Nowak-Żółty - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz płk Wojciech Emerling - Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podpisali porozumienie dotyczące współpracy polegającej na prowadzeniu zajęć, praktyk studenckich oraz prowadzeniu badań naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych i prawnych.

Prezentacja sprzętu i samochodu operacyjnego Służby Więziennej, stoisko informacyjne z gadżetami oraz wiele innych atrakcji przygotowali sosnowieccy więziennicy z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Ponadto promowano rekrutację do Służby Więziennej i ofertę edukacyjną SWWS.

27 maja 2022r. Areszt Śledczy w Częstochowie odwiedzili uczniowie klasy mundurowej Technikum nr 2 z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Spotkanie miało na celu przedstawienie młodzieży specyfiki i zadań Służby Więziennej, a także zasad funkcjonowania tutejszej jednostki oraz zakresu czynności realizowanych w poszczególnych pionach służby.

W dniu 27.05.2022 r. w ramach współpracy Zakładu Karnego w Cieszynie z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Pszczynie odbył się koncert patriotyczny dla osadzonych oraz quiz wiedzy o zakładzie karnym dla uczniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej