W sobotę 21.09.2019r. na targowisku miejskim odbyła się III edycja „Patriotycznego Lublińca”, której współorganizatorami byli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Areszt Śledczy w Bytomiu uczestniczy w charytatywnej akcji zbierania nakrętek.

Bielska jednostka penitencjarna kolejny raz włączyła się w akcję sprzątania świata organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia.

W każdej jednostce penitencjarnej realizowane są programy z zakresu społecznej readaptacji więźniów. Są to programy autorskie, tworzone przez kadrę penitencjarną w odpowiedzi na problemy skazanych, stanowiące bariery ich efektywnej resocjalizacji.

W ramach tzw. ustawy modernizacyjnej w  częstochowskim areszcie dobiegają końca szeroko zakrojone prace modernizacyjne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej