Pomimo trwającej pandemii i reżimu sanitarnego w bieżącym roku osoby pozbawione wolności odbywające karę w wojkowickiej jednostce penitencjarnej miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz kursach zawodowych finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie zakończył się kurs zawodowy dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja - Rozwój 2014-2020.

Dziś od samego rana we wszystkich punktach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa na Śląsku i w ich oddziałach terenowych funkcjonariusze Służby Więziennej oddają osocze i krew. Dzieje się to w ramach mikołajkowej akcji Służby Więziennej, którą osobistym nadzorem objął Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo pan Michał Woś.

Kilka dni temu informowaliśmy o wizycie funkcjonariuszy Służby Więziennej z sosnowieckiego aresztu w siedzibie Fundacji Bajtel w Mysłowicach. Zainspirowała ona kadrę penitencjarną do zmotywowania osadzonych do kolejnej akcji pomocowej.

Czujni i skuteczni

04.12.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu dobrze wykonując rutynowe czynności służbowe po raz kolejny udaremnili przemyt substancji niedozwolonej.

Na przełomie listopada oraz grudnia odbyło się szkolenie, którym objęci byli funkcjonariusze działu ochrony.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej