Przez dwa dni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adam Mickiewicza z Głubczyc wizytowali głubczycki zakład karny. W ten sposób zdobyli szereg informacji na temat Służby Więziennej oraz rekrutacji w nasze szeregi.

10 czerwca 2022 roku uczniowie klasy o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu spotkali się z funkcjonariuszami Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu, żeby zapoznać się z realiami służby w jednostce penitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Pod okiem instruktorów SW trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniach 1 czerwca oraz 8 czerwca br. odbyły się kolejne spotkania z młodzieżą szkół średnich.

W dniu 6 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie, wzięli udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach. Piknik odbył się na terenie parku przy Domu Dziecka.

Zapraszamy na VII Ogólnopolski Maraton Karpiowy Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej