W drugim dniu Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach specjaliści ze Służby Więziennej zachęcali pracodawców do skorzystania z programu "Praca dla więźniów" . Była również okazja do promowania pracy w Służbie Więziennej wśród ludzi młodych i dobrze wykształconych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej we współpracy z Policją edukują skazanych za przestępstwa komunikacyjne. Odbywa się to w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Ośrodka Readaptacyjnego Śląskiej Fundacji „Błękitny Krzyż” z Bielska Białej.

Działania funkcjonariuszy Służby Więziennej na rzecz integracji społecznej osób pozbawionych wolności oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu są zauważane i doceniane w środowisku lokalnym. Podczas gali ,,Inicjatywy” w Świętochłowicach wyróżniona została akcja charytatywna ,,Serce zza krat”prowadzona w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Jak co roku w drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego pielgrzymują wraz z kolegami z całej Polski na Jasną Górę, zanosząc przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej swoje troski, radości, prośby i wyrazy wdzięczności.

Służba Więzienna realizuje kolejny kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej