Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji - alkoholem, narkomanią, przemocą, itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Z dniem 27 maja 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Waldemara Turczynowskiego na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

W dniu dzisiejszym 600 szt. maseczek ochronnych uszytych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga zostało przekazanych dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cieszyna.

Kilka dni temu w Areszcie Śledczym w Sosnowcu rozpoczęła się akcja szycia maseczek ochronnych przez skazanych. Dzisiaj ich pierwszą partię funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Kolejna pomoc od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Cieszynie trafiła do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna.

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych skazani przebywający w mysłowickiej jednostce mieli możliwość nagrania na płycie CD życzeń oraz przesłania ich do swoich matek, z okazji obchodzonego w dniu 26 maja Dnia Matki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej