W malborskiej jednostce ruszyła kolejna edycja programu resocjalizacyjnego „Zamaskowani”, w ramach którego od kwietnia 2020 r. szyjemy maseczki ochronne

Mimo pandemii nie ustajemy w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Już na początku roku, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, planowane są kolejne edycje programów przeciwdziałających zachowaniom agresywnym.

Z dniem 15 stycznia 2021 roku, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, płk. Jana Morozowskiego.

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku przekazali rękodzieło wykonane przez osoby pozbawione wolności.

W dniu 21 grudnia Areszt Śledczy w Elblągu z OZ w Braniewie wspólnie z Aresztem Śledczym w Gdańsku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazał 5000 maseczek ochronnych dla instytucji pomocowych oraz gmin.

Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku zrealizowały szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej