Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

W dniu 07. 10. 2021r. w starogardzkim Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie. Naszą jednostkę reprezentował Kierownik Działu Penitencjarnego oraz psycholodzy z Działu Terapeutycznego oraz Penitencjarnego. Wizyta ukierunkowana była na wymianę doświadczeń w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej w warunkach wolnościowych oraz jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu kolejny raz włączyli się w działania pomocowe na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

W dniu 7 października br. w rejonie elbląskiego aresztu, we współpracy z innymi służbami mundurowymi, odbyły się okręgowe ćwiczenia specjalistyczne w sytuacji wprowadzenia wyższego stanu gotowości obronnej państwa w związku z zamachem terrorystycznym.

Gdańska Służba Więzienna wzięła udział w Naradzie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

5 października 2021 r. mija 82. rocznica rozstrzelania przez Niemców obrońców gmachu Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Podczas uroczystości na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku złożył kwiaty przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej