W Polsce jest ponad 30 tys. bezdomnych. Kryzys bezdomności może przytrafić się każdemu niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu. Do grupy szczególnie zagrożonych bezdomnością należą osoby opuszczające zakłady karne. Dlatego osoby zagrożone bezdomnością w Zakładzie Karnym w Kwidzynie zostały objęte programem mającym na celu opracowanie planu wyjścia z bezdomności jeszcze przed końcem kary.

Po raz kolejny Służba Więzienna bierze udział w ogólnopolskiej akcji służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”.

W ramach edukacji historycznej na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Muzeum Stutthof w Sztutowie

21 października 2021 roku odbyło się spotkanie płk. Andrzeja Tesarewicza, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku z dr. Inż. Robertem Kościelniakiem, Dziekanem Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa . Spotkanie zaowocowało zawarciem porozumienia pomiędzy naszymi instytucjami.

Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach promocji zatrudnienia w Służbie Więziennej, na swoim terenie gościł młodzież z Zespołu Szkół w Redzie. W spotkaniu w sumie wzięło udział 49 uczniów klasy policyjnej, którzy swoją przyszłość bardzo poważnie chcieliby połączyć ze służbą. Po ukończeniu szkoły młodzież przeszkolona będzie z  zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć...

28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oraz 12 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie odbyły się uroczyste gale podsumowujące VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości oraz VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej