3 maja 2020 roku w Sztumie odbędą się VI Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w biegu na 10 km

W jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego odbyły się uroczyste obchody święta Służby Więziennej. W uroczystych odprawach służbowych uczestniczył ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku realizują szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Z dniem 30 stycznia 2020 roku, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie, płk. Jana Komoszyńskiego.

Funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Malborku – sierż. Mariusz Brzustewicz oddał komórki macierzyste dla swojego „bliźniaka genetycznego”.

Szukasz dobrej, stabilnej pracy? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej