29 listopada 2019 roku na obiektach Mniszek Areny w Grudziądzu rozegrano XXIV Mistrzostwa okręgu bydgoskiego w piłce siatkowej.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy szkolą pracowników ochrony i wychowawców czterech Zakładów Poprawczych w zakresie samoobrony oraz profesjonalnego obezwładniania agresywnych wychowanków.

Funkcjonariusze działów penitencjarnych z jednostek okręgu bydgoskiego zajmujący się tematyką pomocy postpenitencjarnej zostali przeszkoleni przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

28 listopada 2019 roku w ramach cyklicznie realizowanego przez funkcjonariuszy grudziądzkiej jednostki – projektu spotkań profilaktyczno-wychowawczych odbyła się kolejna lekcja profilaktyczna dla młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy z Grudziądza wraz z wychowawcami.

"Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie sztandaru. Z dniem 27 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał Zakładowi Karnemu w Koronowie Sztandar.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Potulicach przeprowadzili zajęcia dla dzieci z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej