"Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie sztandaru. Z dniem 27 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał Zakładowi Karnemu w Koronowie Sztandar.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Potulicach przeprowadzili zajęcia dla dzieci z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Druga rocznica nadania Aresztowi Śledczemu w Bydgoszczy sztandaru to również druga rocznica funkcjonowania w bydgoskiej jednostce pocztu sztandarowego. Jest on przykładem na to, jak ludzie pozornie nie związani ze sobą podzielają tą samą pasję oraz hołdują tym samy wartościom. W Służbie Więziennej coraz więcej jednostek penitencjarnych może poszczycić się posiadaniem własnego sztandaru, w każdej z nich ludzie z pasją poświęcają wolny czas...

Wyrok. Więzienie. Cela. Funkcjonariusz w mundurze. Dźwięk zamykanych krat. Dźwięk zamykanej celi. Czas. I jeszcze raz czas. Codzienność. Tu słowo wolność nabiera innego znaczenia. Bezcenna wolność. Utracona wolność. Moja wolność.

W Zakładzie Karnym w Potulicach odbyły się ćwiczenia specjalistyczne, które miały na celu sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w sytuacji zagrożenia wewnętrznego jednostki penitencjarnej oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Przeprowadzono trening...

Dwaj funkcjonariusze inowrocławskiej jednostki - st. sierż. Marek Grzelak oraz st. sierż Rafał Lewandowski otrzymali najwyższe odznaczenia przyznawane krwiodawcom „Honorowy dawca krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej