Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna wspierają instytucje i podmioty przekazując im środki ochronne niezbędne w walce z epidemią koronawirusa.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Służba Więzienna jest formacją, w której funkcjonariusze nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Tym razem przedmiotem szkolenia funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy była umiejętność posługiwania się bronią.

O tym, dokąd prowadzi zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych rozmawiali wychowawcy oraz skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Pomimo, że świat zwolnił z powodu pandemii wirusa COVID19, życie toczy się nadal.

23 czerwca 2020 r. to dzień pisemnego sprawdzianu kwalifikacji zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, jedynej przywięziennej szkole dla kobiet, 11 osadzonych przystąpiło do egzaminu w zawodzie krawiec.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej