Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób niepełnosprawnych, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych, w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Trenujemy!

03.12.2019

Wzajemne ubezpieczanie się funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności służbowych, wykorzystanie niektórych środków przymusu bezpośredniego, trening samoobrony i strzelanie m.in. z karabinku Beretta. To tylko przykłady szkoleń realizowanych z ZK Nr 1 w Grudziądzu w ostatnim czasie.

Nowi cukiernicy

03.12.2019

Zaświadczenia o pomyślnym zakończeniu kwalifikacyjnego kursu w zawodzie cukiernik trafiło do 15 osadzonych, które zdobyły nowe umiejętności zawodowe. To jeden z wielu kursów realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach po raz kolejny w tym roku wzięli udział w akcji dobroczynnej. Tym razem 1 grudnia br. przyłączyli się do akcji charytatywnej „Wspieramy Wiktorka".

30 listopada w chojnickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Akademia dla krwiodawców, podczas której wręczone zostały odznaki. Jedną z nich – odznakę Zasłużony dla Zdrowia Narodu odebrał funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach plut. Daniel Szefler.

29 listopada 2019 roku na obiektach Mniszek Areny w Grudziądzu rozegrano XXIV Mistrzostwa okręgu bydgoskiego w piłce siatkowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej