Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Szkolimy skazanych

15.05.2019

Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugie życie książek

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”.

Otwarcie kopert z arkuszami egzaminacyjnymi rozpoczęło blisko miesięczny maraton pełen stresu, nadziei i obaw. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym przy Zakładzie Karnym w Stargardzie dziesięciu osadzonych przystąpiło do egzaminu dojrzałości przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Szczecińska odsłona święta z udziałem Służby Więziennej miała miejsce na Jasnych Błoniach przy pomniku Czynu Polaków.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej