Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. nie zamierzają przyglądać się postępującej pandemii z założonymi rękoma.

Trudna sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju wymaga również od funkcjonariuszy Służby Więziennej zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak używanie w codziennej służbie maseczek ochronnych i jednorazowych rękawiczek. Bardzo cennym gestem było przekazanie, za pośrednictwem funkcjonariusza plut. Norberta Lisieckiego, 200 maseczek będących darem od społeczności miasta Choszczno.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie drukują plastikowe elementy do przyłbic i gogli ochronnych.

W Zakładzie Karnym w Nowogardzie ruszyła produkcja przyłbic ochronnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej