Analiza danych statystycznych wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości wniosków dyrektorów jednostek podstawowych o udzielnie skazanym WPZ oraz SDE

Na środku korytarza pawilonu centralnego leży w kałuży krwi nieprzytomny oddziałowy. Wokół niego biegają osadzeni, domagając się wydania klucza od celi. Chcą uwolnić pozostałych osadzonych.

Sprzątanie Cmentarza Świętokrzyskiego w Gorzowie Wlkp.

Podziękowania za bezpieczny czas pełnienia służby, prośby o zdrowie i szczęście rodzinne i wiele innych intencji towarzyszyło uczestnikom XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz ich Rodzin na Jasną Górę.

W konferencji zorganizowanej przez szczecińską Służbę Więzienną wzięli udział kuratorzy sadowi, pracownicy socjalni, studenci oraz wychowawcy z jednostek podstawowych podległych OISW w Szczecinie.

Oddziaływania presuicydalne, zwiększenie ilości skazanych podejmujących naukę, podniesienie poziomu zatrudnienia skazanych to tylko niektóre zagadnienia odprawy kierowników działów penitencjarnych jednostek okręgu szczecińskiego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej