Realizując założenia programu „Praca dla więźniów” w Zakładzie Karnym w Stargardzie zmodernizowano i zaadoptowano istniejące pomieszczenia, w których skazani wykonują proste prace montażowe dla dzierżawcy hali produkcyjnej firmy KUCA sp. z o.o.

Drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie zajęła I miejsce w swojej grupie w turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w ODK SW w Suchej.

Firma RESKO Sp. z o.o. w Resku jest modelowym przykładem sukcesu w korzystaniu z możliwości jakie daje udział w programie „Praca dla więźniów”.

Złożył przysięgę na krzyż i flagę biało-czerwoną. Wtedy postanowił, że będzie jej wierny aż do śmierci. Tak nakazywała mu wiara i miłość do ojczyzny. Trudno jest znaleźć lepszy wzór patriotyzmu.

Na terenie naszej jednostki, podczas prowadzonych prac ziemnych wykopano zabytkowe elementy, które pochodzą z dawnego zamku rodu von Everstein.

Służba Więzienną była współorganizatorem szczecińskich obchodów Narodowego Dania Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej