W dniu 27.03.2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku, w myśl haseł: oddając krew ratujesz życie i każda kropla jest cenna, wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

NITRO pies specjalny razem ze swoim przewodnikiem oraz psychologiem w dniu 11 marca b.r odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku.

W Zakładzie Karnym w Grądach - Woniecko trwa rozbudowa budynku administracyjno-wartowniczego

W dniu 1 marca 2020 r. na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku, powołano ppłk. Włodzimierza Nowaka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

27 lutego 2020 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych sierż. Łukasz Listwon i st. szer. Beata Mikulska poprowadzili zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Miastkowie na temat środków odurzających w postaci dopalaczy oraz specyfiki Służby Więziennej.

W dniach 10-13.02.2020 roku, odbyły się kolejne szkolenia, dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej