Resort Sprawiedliwości Pomaga - kolejna partia maseczek przekazana

Podejmując realne działania profilaktyczne w celu poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna włączyły się w akcję pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga, której celem jest pozyskiwanie środków ochrony osobistej dla potrzebujących.

Akcja szycia maseczek trwa

W związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na terenie jednostek penitencjarnych w całym kraju wdrożono szereg rozwiązań profilaktycznych mających na celu minimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. Zintensyfikowano oddziaływania wychowawcze wśród osadzonych związane z profilaktyką zakażeń oraz zwiększono nacisk na wzrost świadomości w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej. Zmotywowani przez Służbę Więzienną skazani aktywnie włączyli się...

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko pełnią swoją codzienną służbę niezależnie od pory roku, dnia i niezależnie od epidemii.

Zwarci i gotowi

07.04.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku zwarci i gotowi do bezpiecznego pełnienia służby

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej