W Zakładzie Karnym w Grądach -Woniecko ruszyła czwarta w tym roku edycja programu resocjalizacji "Zawsze w Formie"

Cofnąć czas

20.10.2020

Każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie blisko 1,3 mln osób, a ponad 50 mln doznaje trwałego kalectwa. Powodem tragedii najczęściej jest m. in. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Niezawodni

15.10.2020

14 października 2020r. funkcjonariusze podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej odkryli zawartą w niej substancję niedozwoloną.

W dniu dzisiejszym zakończył się kolejny kurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupa skazanych, odbywających karę w tutejszej jednostce, uczestniczy w programie resocjalizacji pt. "Drewniane inspiracje".

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności  to tylko niektóre założenia Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER, realizowanego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Dzięki POWER-owi kolejna grupa osadzonych uzyska kwalifikacje stolarza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej