Akcja szycia maseczek trwa

W związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na terenie jednostek penitencjarnych w całym kraju wdrożono szereg rozwiązań profilaktycznych mających na celu minimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. Zintensyfikowano oddziaływania wychowawcze wśród osadzonych związane z profilaktyką zakażeń oraz zwiększono nacisk na wzrost świadomości w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej. Zmotywowani przez Służbę Więzienną skazani aktywnie włączyli się...

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko pełnią swoją codzienną służbę niezależnie od pory roku, dnia i niezależnie od epidemii.

Zwarci i gotowi

07.04.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku zwarci i gotowi do bezpiecznego pełnienia służby

Szycie maseczek ochronnych, jednym z działań w ramach programu "Czyste ręce".

„ZAMASKOWANI”

02.04.2020

W Areszcie Śledczym w Suwałkach wystartował program profilaktyczny „ZAMASKOWANI”, w ramach którego osadzeni uszyją minimum 30 tysięcy maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej