Dla uświetnienia 80 rocznicy utworzenia rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego Armii Krajowej w Polsce Areszt Śledczy we Wrocławiu wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskim Klubem „Anima” i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu przygotował konkurs rozwijający zainteresowania plastyczno-historyczne pn.„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … 80....

Ranking kandydatów z naboru Nr V/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

Ranking kandydatów z naboru Nr IV/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

W dniach 29 sierpnia oraz 5 września 2022 roku odbyło się ślubowanie czworga nowych funkcjonariuszy. Służbę pełnić będą na stanowisku strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

W miniony weekend wzięliśmy udział w „Narodowym czytaniu" akcji zapoczątkowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2012r.

W dniu 03.09.2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie wraz z Dyrektorem i jego zastępcą reprezentowali jednostkę w powiatowych uroczystościach z okazji tegorocznego święta plonów - „Powiatowych Dożynkach Siekierczyn 2022”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej