W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Białej Podlaskiej współpracując ze służbami mundurowymi garnizonu bialskiego wsparł zmagania z pandemią prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej i Placówkę Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Zestawy maseczek ochronnych z bialskiej jednostki penitencjarnej będą służyły naszym Koleżankom i Kolegom innych formacji.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym przez wirus COVID-19 środki ochrony osobistej stały się niezbędnym elementem przeciwdziałania rozszerzającej się epidemii.

Kolejna partia materiałów niezbędna do szycia maseczek trafiła do ZK w Hrubieszowie

Pomysłowy dostawca substancji odurzających nie może liczyć na brak naszej czujności. Funkcjonariusze opolskiej jednostki poza zmaganiami z zagrożeniem epidemiologicznym stawiają czoła osobom usiłującym wprowadzić na teren jednostki niebezpieczne substancje..

Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna i podejmuje konkretne działania profilaktyczne. W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej skazani pracują szyjąc maseczki ochronne. W tym tygodniu ruszyła produkcja maseczek ochronnych, która zasili funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki penitencjarnej.

Cenny dar

10.04.2020

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Hrubieszowie przekazał Dyrektorowi ZK w Hrubieszowie materiały służące do szycia maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej