Wędkować zacząłem w wieku 6 lat, dzięki dziadkowi – wspomina st. kpr. Marcin Bałakut, na co dzień oddziałowy w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. To on zaraził mnie tą wspaniałą pasją. Już wtedy jako przedszkolak udało mi się złowić swoją pierwsza rybę, była to płotka.

Nie od dziś wiadomo, że proces resocjalizacji to niezwykle ciężka praca. Głównymi narzędziami, które przyczyniają się do tych zmian są nauka oraz praca. Dzięki pracy, osadzeni uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dotychczasowa współpraca opolskiej jednostki z Państwowym Muzeum na Majdanku to szereg podjętych działań edukacyjny. Pracownicy muzeum przeprowadzili już m.in. warsztaty dla kadry penitencjarnej, które były realizowane na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, podobne zajęcia zostały organizowane także dla osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Dla tych, którzy z uwagi na odbywanie kary w zakładzie karnym typu...

W dniu 25 stycznia 2023 r. grupa harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca odwiedziła Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Funkcjonariusze realizując ustawowe zadania Służby Więziennej w zakresie edukacji prawnej młodzieży związanej z prewencją przestępstw przedstawili harcerzom codzienne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz negatywne konsekwencje złego postępowania.

23 stycznia 2023 r. zastępca dyrektora bialskiej jednostki penitencjarnej upamiętnił rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oddając hołd bojownikowi o Niepodległą Polskę ks. Stanisławowi Brzósce. Mjr Sławomir Miroński, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, zapalił znicz oraz.złożył Kwiaty pod obeliskiem ku pamięci Powstańca Styczniowego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej