Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim podpisał kolejne dwa porozumienia z Powiatem Kraśnickim oraz Miastem Opole Lubelskie.

8 czerwca 2022r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im. II Warszawskiej Brygady Saperów we Włodawie złożyli wizytę funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włodawie.

8 czerwca 2022 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej promując rekrutację do Służby Więziennej odwiedzili szkołę średnią w Wisznicach. Odpowiednio przygotowane i zrealizowane spotkanie z młodzieżą z pewnością zapewni w przyszłości większą liczbę kandydatów zainteresowanych służbą w mundurze, być może również w mundurze Służby Więziennej.

W dniu 7 czerwca 2022 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z PPH "Sum" Paweł Kurantowicz i Edyta Tarłowska Sp.j. Firma prowadzi swoją działalność głównie w ramach branży przetwórstwa rybnego. Dodatkowe miejsca pracy znajadzie na początek 4 osadzonych.

7 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z uczniami oraz kadrą nauczycielska Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy we Włodawie.

Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura –to liczne przywileje służby w naszej formacji. Dołącz do nas!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej