Ponad 25 tys. wyprodukowanych maseczek, prawie 90 zaangażowanych osadzonych i niemalże 7 tys. sztuk, które trafiły w ręce tych najbardziej potrzebujących. Wszystko to tylko w kwietniu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Chełmie mieli kolejną szansę, by tego dowieść, że są otwarci na pomaganie innym w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga!

„Niech Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja upływają pod znakiem nadziei, a dziedzictwo majowej jutrzenki, które uczcimy w naszych domach, przyniesie siłę i wiarę w przyszłość, którą wspólnie możemy kształtować”Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

29 kwietnia 2020 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał ponad 400 sztuk maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Funkcjonariusze z tutejszej jednostki penitencjarnej nie pozostali obojętni wobec ogromnych potrzeb pracowników służby zdrowia. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zorganizowała zbiórkę środków finansowych na wsparcie ratownictwa medycznego w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Powyższa inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji  Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej