Ostrzeżenia, zasady i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Nie w szkolnej ławce, ale w jednostce penitencjarnej, a wszystko w ramach programu adresowanego do młodzieży" Szanuj zasady, chroń życie. Nowy projekt edukacyjny jest realizowany wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Funkcjonariusze i osadzeni z Aresztu Śledczego w Radomiu kolejny raz zbierali korki i plastikowe nakrętki dla małego Krzysia Czupryna z Radomia, chorego na pęcherzykowe oddzielanie się naskórka (EB).

Funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe Zamościa, lub witają uczniów w murach zakładu karnego podczas realizowanych prelekcji. Celem spotkań z młodzieżą jest przede wszystkim przybliżenie specyfiki formacji, a także prewencja.

W dniu 31.01.2023 roku funkcjonariusze radomskiego aresztu śledczego przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu funkcję Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Burzliwe losy Polaków walczących o niepodległość, ich szlachetne postawy i wyznawane wartości, posłużyły jako baza tematyczna działań edukacyjnych organizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Lubelski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej