W dniu 20 czerwca 2022 roku grupa studentów kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej, wspólnie z innymi formacjami mundurowymi, kolejny raz zorganizowali dla najmłodszych, Piknik Służb Mundurowych.

Radomską jednostkę penitencjarną odwiedziła kolejna grupa młodzieży

Areszt Śledczy w Krasnymstawie po raz kolejny był organizatorem zawodów wędkarskich o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

12 czerwca br. w Zamościu odbyły się uroczystości związane z 79 rocznicą ludobójstwa jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na Polakach z Wołynia.

9 czerwca 2022 r. na terenie zakładu karnego odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej ze studentami I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej