26 maja 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki prowadzonych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości . Do egzaminu przystąpiło 28 funkcjonariuszy z  jednostek podległych OISW Katowice i 2 z COSSW w Kulach.

Służba Ojczyźnie to duma, zaszczyt, wyzwanie i powinność.

Na zaproszenie Pani Magdaleny Kłosowskiej Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie, funkcjonariusze częstochowskiego aresztu, wzięli udział w pikniku dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wsparli Dom Dziecka w Cieszynie.

W dniu 01.06.2022 dr Edyta Nowak-Żółty - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz płk Wojciech Emerling - Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podpisali porozumienie dotyczące współpracy polegającej na prowadzeniu zajęć, praktyk studenckich oraz prowadzeniu badań naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych i prawnych.

Prezentacja sprzętu i samochodu operacyjnego Służby Więziennej, stoisko informacyjne z gadżetami oraz wiele innych atrakcji przygotowali sosnowieccy więziennicy z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Ponadto promowano rekrutację do Służby Więziennej i ofertę edukacyjną SWWS.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej