Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazali 180 maseczek Fundacji ,,Dobra Akcja”. Trafią one do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic. Na tym nie poprzestajemy, szyjemy dalej, w pomoc angażujemy kolejnych skazanych. Już niedługo kolejną partię 500 sztuk maseczek otrzyma Dom Dziennego Pobytu ,,Rodzina” w Zabrzu

Więźniowie w kilku śląskich zakładach karnych i aresztach śledczych szyją maseczki dla policjantów i pracowników całego śląskiego garnizonu Policji. W sumie uszyją 20 tys. sztuk maseczek.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie realizowany jest program psychokorekcyjny „HIOB” dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nazwie #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu postanowili wesprzeć Teosia z Gorzowa Wielkopolskiego.

Pomagać mądrze to pomagać bezpiecznie. Wiedzą o tym funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Gliwicach. W ostatnim czasie wspólnie zebrali środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Zakupione wspólnie środki ochrony i zaopatrzenie medyczne właśnie trafiły do Hospicjum.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19. W związku z akcją #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach OZ Ciągowice przekazali maseczki ochronne dla UG Ogrodzieniec.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej