W Zakładzie Karnym w Cieszynie realizowany jest program psychokorekcyjny „HIOB” dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nazwie #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu postanowili wesprzeć Teosia z Gorzowa Wielkopolskiego.

Pomagać mądrze to pomagać bezpiecznie. Wiedzą o tym funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Gliwicach. W ostatnim czasie wspólnie zebrali środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Zakupione wspólnie środki ochrony i zaopatrzenie medyczne właśnie trafiły do Hospicjum.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19. W związku z akcją #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach OZ Ciągowice przekazali maseczki ochronne dla UG Ogrodzieniec.

„Zasmakuj w bibliotece” to tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek, które obchodzone jest już po raz 17-ty, a i za więziennymi murami ma swoją długoletnią tradycję. Czy wychowawcom udaje się rozsmakować w czytaniu skazanych? Pewnie tak, skoro w zeszłym roku więźniowie na Śląsku przeczytali ponad 90 tys. książek, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Z dniem 14 maja 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał ppłk. Grzegorza Majcher na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej