Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach prowadzą na co dzień oddziaływania wychowawcze. Resocjalizując, pomagają w walce z COVID-19. Podobnie jak we wszystkich śląskich jednostkach penitencjarnych, tak też i w tarnogórskim areszcie prowadzony jest program resocjalizacyjny, w zakresie którego osadzeni mają możliwość szycia maseczek. Te następnie przekazane zostaną społeczeństwu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby...

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga maseczki ochronne szyte są również w Zakładzie Karnym w Herbach.

Kolejne maseczki wyprodukowane w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, której inicjatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości trafiły dziś do potrzebujących.

W dniu dzisiejszym prawie 900 maseczek otrzymali mieszkańcy Gminy Bobrowniki. To kolejna partia środków ochrony osobistej uszyta na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy Bobrowniki i Zakładem Karnym w Wojkowicach.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazali 180 maseczek Fundacji ,,Dobra Akcja”. Trafią one do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic. Na tym nie poprzestajemy, szyjemy dalej, w pomoc angażujemy kolejnych skazanych. Już niedługo kolejną partię 500 sztuk maseczek otrzyma Dom Dziennego Pobytu ,,Rodzina” w Zabrzu

Więźniowie w kilku śląskich zakładach karnych i aresztach śledczych szyją maseczki dla policjantów i pracowników całego śląskiego garnizonu Policji. W sumie uszyją 20 tys. sztuk maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej