Każdego roku w okresie pomiędzy Dniem Matki, Dniem Dziecka i Dniem Ojca w śląskich więzieniach odbywały się spotkania rodzinne, skazani przygotowywali drobne upominki podczas zajęć resocjalizacyjnych dla swoich dzieci, brali udział w przedstawieniach, zabawach ruchowych i integracyjnych organizowanych na terenie więzień przez wychowawców i psychologów. W tym roku z uwagi na pandemię Służba Więzienna sięgnęła po inne środki oddziaływania, pozbawione...

Aż 10 000 maseczek ochronnych przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej do UM w Wojkowicach oraz Gminy Poręba.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju pozostają nadal w działaniu.

Stan epidemii w kraju powoduje konieczność wzmożenia inwencji w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej w Bielsku-Białej wdrażają nowe pomysły dostosowane do obecnej sytuacji.

Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji - alkoholem, narkomanią, przemocą, itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Z dniem 27 maja 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Waldemara Turczynowskiego na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej