W dniu 15 marca 2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach przeprowadzono szkolenie psów specjalnych zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

Realizacja ministerialnego programu „Praca dla Więźniów” trwa już 8 lat. Służba Więzienna wzmacnia skuteczność readaptacji osób pozbawionych wolności poprzez ich aktywizację zawodową. Świetnym przykładem tej działalności jest współpraca z PPO w Raciborzu i w Strzelcach Opolskich.

Rekrutujemy!

13.03.2023

Trwa nabór do jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego. Poszukujemy kandydatów na stanowisko strażnik działu ochrony, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego oraz młodszego psychologa działu penitencjarnego.

10 marca 2023 r., podczas uroczystej odprawy, mjr Michał Krupa, Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie wręczył wyróżnienie st. sierż. sztab. Wojciechowi Bukale, funkcjonariuszowi działu ochrony częstochowskiej jednostki penitencjarnej gratulując jednocześnie profesjonalizmu, odwagi i determinacji.

10 marca w Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej