Kurs zawodowy

29.06.2022

W dniu 28 czerwca 2022 roku dobiegł końca kolejny kurs zawodowy sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Osadzeni zdobywali wiedzę i umiejętności jako monterzy izolacji budowlanych i elewacji.

Mamy to we krwi!

27.06.2022

Honorowe krwiodawstwo to szczytna idea. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze Strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny udowodnili, że pomaganie mają we krwi i tłumnie stawili się 27.06.2022 podczas zorganizowanej wspólnie akcji honorowego oddawania krwi.

Mundurowi uczniowie

24.06.2022

Uczniowie z Technikum nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Gdańskiej mieli okazję przekroczyć mury katowickiej jednostki.

Podczas wizyty w szkole w Krupskim Młynie funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach opowiadali o Służbie Więziennej.

Odbywanie kary pozbawienia wolności nie polega jedynie na izolowaniu skazanego od społeczeństwa. Podczas pobytu w więzieniu osadzeni pracują, uzupełniają wykształcenie, odbywają terapię. Jednym z możliwych środków resocjalizacji jest też kształtowanie nowych wartości poprzez umożliwianie osadzonym praktyk religijnych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu odznaczeni za dar krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej