Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu w dniu 17.04.2023 r. wzięli udział w imprezie pt. "Służba dla Bezpieczeństwa Państwa i Unii Europejskiej".

Raciborska jednostka penitencjarna wzbogaci się o najnowocześniejszy w Polsce obiekt szkoleniowy.

14 kwietnia w OISW Katowice odbyła się narada z  przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania organizowana przez Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach poświęcona problematyce realizacji czynności administracyjnych związanych z  wykonywaniem pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

W poniedziałek wielkanocny w kaplicy Aresztu Śledczego w Katowicach została odprawiona Msza Święta przez katowickiego biskupa pomocniczego Grzegorza Olszowskiego.

6 kwietnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki skierowana do studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Wczoraj na terenie jednostki pojawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych z Głubczyc. Celem prowadzonych przez Zakład Karny w Głubczycach cyklicznych spotkań z młodzieżą jest przedstawienie naszej formacji jako przyszłego, stabilnego i godnego zaufania pracodawcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej