Godną pochwały postawą wykazał się w ostatnim czasie nasz kolega - funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, który pomógł w ujęciu pijanego kierowcy.

1 lipca 2022 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyło się szkolenie psów specjalnych, w którym udział wzięli funkcjonariusze przewodnicy i psy specjalne z okręgu katowickiego.

Działania herbskiej jednostki oraz Nadleśnictw w Herbach, Koszęcinie i Lublińcu w zakresie współpracy wciąż rozszerzają się.

1 lipca 2022 roku, o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej organizowane we wspomnienie patrona Służby Więziennej – świętego Pawła Apostoła. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 28 funkcjonariuszom okręgu katowickiego stopień podporucznika Służby Więziennej.

Kapral Tomasz Gierek, będący funkcjonariuszem Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej, wraz ze swoimi kolegami z AŚ Częstochowa udaremnił jazdę pijanemu kierowcy.

29 czerwca 2022 r. Areszt Śledczy w Częstochowie odwiedzili aplikanci I roku aplikacji adwokackiej w okręgu częstochowskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej