3 tys. maseczek uszytych przez więźniów trafiło do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Przekazali je funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Dziś przekazaliśmy maseczki w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga do kolejnych placówek - Ośrodka Charytatywno - Społecznego Oratorium z Tychów oraz Radio Maryja przy Parafii Św. Krzysztofa w Tychach.

Od dłuższego czasu wzrasta zapotrzebowanie na środki ochronne. Stąd w dobie Pandemii COVID – 19 maseczki stanowią produkt pierwszej potrzeby.

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 31 maja 2020 roku niespodziewanie zmarł nasz kolega ś.p. plut. Grzegorz Zychajło. Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach wraz z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi katowickiego aresztu składają najszczersze wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz Bliskim zmarłego.

Każdego roku w okresie pomiędzy Dniem Matki, Dniem Dziecka i Dniem Ojca w śląskich więzieniach odbywały się spotkania rodzinne, skazani przygotowywali drobne upominki podczas zajęć resocjalizacyjnych dla swoich dzieci, brali udział w przedstawieniach, zabawach ruchowych i integracyjnych organizowanych na terenie więzień przez wychowawców i psychologów. W tym roku z uwagi na pandemię Służba Więzienna sięgnęła po inne środki oddziaływania, pozbawione...

Aż 10 000 maseczek ochronnych przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej do UM w Wojkowicach oraz Gminy Poręba.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej