23 sierpnia na boisku w Słajsinie odbył się festyn na rzecz 7 letniej Sary Michalskiej z Kulic, która choruje na zapalenie rdzenia kręgowego.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID 19 w szczecińskim areszcie wznowiono szkolenia kursowe w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

"Zachować wolność, suwerenność, wiarę i polskość na przykładzie setnej rocznicy zwycięskiej wojny z Rosją w sierpniu 1920r."

Dzięki pozytywnie zadanemu egzaminowi grono oficerów w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie powiększy się wkrótce o 19 funkcjonariuszy.

AFIRMACJA ŻYCIA czyli o źródłach i propozycjach korzystania z nich w gorzowskiej izolacji

W celu popularyzacji idei krwiodawstwa w Służbie Więziennej w każdym okręgu został powołany okręgowy koordynator, którego zadaniem będzie promowanie idei honorowego oddawania krwi wśród funkcjonariuszy i pracowników.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej