Już w tym miesiącu do zatrudnienia zewnętrznego zostaną skierowani kolejni osadzeni

Spotkanie robocze

Rozmowy w zakresie pozyskanie nowych miejsc pracy dla osadzonych

Dnia 28.08.2018r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

Kontrola osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki

Dzisiaj (20 lipca br.) miało miejsce spotkanie z Henrykiem Bednarkiem dyrektorem Fabryki Papieru i Tektury ,,Warter".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej