W ramach Dnia Ratownictwa Medycznego, w Zakładzie Karnym w Zamościu, została przeprowadzona prelekcja na temat pierwszej pomocy, akcja informacyjna i pokaz sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie.

W 83 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę w Zamościu odbyły się uroczystości upamiętniające ten tragiczny dzień.

Dokładnie 83 lata temu, od bombardowania Wielunia i ataku pancernika Schleswig-Holstein na Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. W dniu 1 września 2022 r. na Zamojskiej Rotundzie odbyły się miejskie uroczystości z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obchody włączyli się funkcjonariusze i pensjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej.

Skazani z zamojskiej jednostki penitencjarnej w ramach prowadzonych oddziaływań, wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji historycznej. Tym razem uczestniczyli w prelekcji historycznej i zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego dotyczących zbrodni katyńskiej.

Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe są swojego rodzaju zwieńczeniem pracy wychowawczej z osadzonym. W ramach zajęć, programów resocjalizacyjnych, skazani mają możliwość wyjść poza teren jednostki penitencjarnej. Jest to dla nich tym bardziej motywujące, ponieważ na chwile mogą zapomnieć o więziennej rutynie i wrócić do społeczeństwa.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej