Służba Więzienna jako formacja uzbrojona, prowadzi cykliczne szkolenia funkcjonariuszy podnoszące umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

16 czerwca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu kpt. Piotr Grabczak oraz przedstawiciel zamojskiej firmy Renowator zajmującej się mechaniką pojazdów, podpisali porozumienie. Współpraca pozwoli na zatrudnienie grupy skazanych na rzecz przedsiębiorstwa.

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w okresie od 05.06 do 09.06 gościli dwie szkoły ponadpodstawowe z Zamościa oraz uczestniczyli w dwóch spotkaniach z młodzieżą szkół podstawowych.

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w okresie od 15.05 do 19.05 gościli dwie szkoły ponadpodstawowe w Zakładzie Karnym w Zamościu.

W Zakładzie Karnym w Zamościu na chwilę obecną realizowany jest kurs zawodowy asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy finansowany ze środków FPPoPP.

Edukacja jest najważniejszym obowiązkiem dla dzieci oraz młodzieży. W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w okresie od 03.04 do 23.04 odwiedzili dwie szkoły podstawowe oraz gościli pięć szkół ponadpodstawowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej