Zakład Karny w Zamościu wykonał około 40 ptasich budek lęgowych i budek dla jeży. Budki zostały wykonane przez osadzonych z zamojskiej jednostki penitencjarnej dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Zamościu.

W związku z przypadającą na trzeci weekend września ogólnopolską akcją Sprzątania Świata, osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu opuścili jednostkę celem porządkowania okolic zakładu karnego.

17 września br. o godz. 10.30 Mszą św. w zamojskiej katedrze rozpoczęły się obchody 84 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Następnie uroczystość kontynuowana była na dziedzińcu zamojskiej Rotundy.

Na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z prezesem firmy PPHU Jacker, podczas którego kpt. Piotr Grabczak– Zastępca Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, podpisał umowę o zatrudnieniu skazanych.

Proces resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych stanowi kluczowy element systemu sprawiedliwości karnej. Wieloletnie badania i doświadczenie wskazuje, że praca ma znaczący wpływ na resocjalizację i reintegrację osadzonych z powrotem do społeczeństwa. Praca nie tylko daje osadzonym możliwość zdobycia umiejętności zawodowych, ale także wpływa na ich samokształcenie, podnosi wartości osobiste oraz bezpośrednio wpływa na dalsze życie.

Edukacja patriotyczna jest jedną z form wpływu na pozytywne zmiany w procesie resocjalizacji. Głównymi narzędziami, które bezpośrednio przyczyniają się do wewnętrznych przemian osadzonych są nauka oraz praca.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej