W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. szer. Magdalena Filak strażnik działu dozoru elektronicznego wracając samochodem, do domu, po nocnej służbie zauważyła upadającego na chodnik mężczyznę, który prawdopodobnie dostał ataku padaczki. Nasza funkcjonariuszka zawróciła samochód na pobliskim skrzyżowaniu i udała się w kierunku potrzebującego pomocy mężczyźnie.

Po raz kolejny funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wsparli małych podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie „UFNOŚĆ” w Częstochowie. Niesienie bezinteresownej pomocy nie jest nam obce, a załoga częstochowskiego aresztu to ludzie o dużej empatii i ogromnych sercach.

23 kwietnia 2021 uczczono pamięć powstańców styczniowych poległych w dniu 23 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Wąsoszem. Przedstawiciel Aresztu Śledczego w Częstochowie kpt. Robert Bartoszek - kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym złożył kwiaty pod pomnikiem „Gloria Victis” w Wąsoszu Górnym.

Komunikat

19.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej