24 maja 2022 r. uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji w Toruniu pn. "Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych" z USA odwiedzili Areszt Śledczy w Częstochowie.

16 maja 2022 r. w Zespole Szkół im Jana Kochanowskiego w Częstochowie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie opowiedzieli zgromadzonej młodzieży o pracy w Służbie Więziennej- formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę społeczeństwa.

Przedstawiciele częstochowskiego aresztu na czele z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr. Michałem Krupą, uczestniczyli w miejskich obchodach upamiętniających 77 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Podczas wizyty w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie funkcjonariusze częstochowskiego aresztu mieli możliwość zapoznania wszystkich zainteresowanych z charakterystyką służby i pracy w naszej formacji, a także zasadami rekrutacji do Służby Więziennej.

Przedstawiciele częstochowskiego aresztu na czele z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr. Michałem Krupą wzięli udział w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka. Świętowano także 30-lecie utworzenia Państwowej Straży Pożarnej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa odpowiedział pozytywnie na prośbę uczelni o możliwość zorganizowania wizyty studentów w murach częstochowskiego aresztu. Do spotkania doszło 27 kwietnia 2022 r. Pani dr Beata Zajęcka wraz z  grupą studentów II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie miała możliwość zwiedzenia częstochowskiej jednostki penitencjarnej....

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej