11 Listopad to jeden z niewielu dni w roku, który z założenia jednoczy wszystkich Polaków bez względu na miejsce zamieszkania oraz bieżące poglądy polityczne.

Tuż po zauważeniu pożaru w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego Z-ca D-cy Zmiany wezwał na pomoc Państwową Straż Pożarną z Gubina, a Dyrektor jednostki zarządziła alarm.

Niecodzienny teatr

24.10.2017

Nie od dziś wiadomo, że obcowanie ze sztuką spełnia nie tylko rolę kulturalną, ale też ważną funkcję pedagogiczną.

Artykuł 243 Kodeksu postępowania karnego daje każdemu obywatelowi prawo do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.

Szkoleniowa jesień

10.10.2017

Szkolenia to nieodzowny element więziennej służby. Pozwalają poprawić skuteczność podejmowanych działań zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych.

Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej