W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W tym roku obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zakładzie Karnym w Krzywańcu rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji Ojczyzny przez ks. kan. Zygmunta Mokrzyckiego w kościele p.w. NSPJ w Lubsku

Wspólnie z nowosolskimi Policjantami po raz kolejny zaangażowaliśmy się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego

O czym pisać? O wszystkim. O poezji zatem. Bo wszystko jest poezją, każdy jest poetą. Do sformułowania tej prawdy powoli doprowadziło mnie widziane, słyszane, przebyte, przeczute, przewrażliwione, przeklęte i błogosławione, z rzadka tu i tam przeczytane. Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. Edward Stachura

mjr Anna Stawna została nowym zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej