O tym, że Boże Narodzenie i Wielkanoc to szczególny okres nie trzeba nikogo przekonywać. Także atmosfera w więzieniach staje się bardziej świąteczna, a myśli odlatują daleko poza mury...

W dniu 16 marca odbyła się odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Strzelecko Obronnym Gubińskiego Klubu Sportowego "Pionier" to otwarcie nowego etapu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Żeby dobrze wykonywać codzienne zadania służbowe należy systematycznie podnosić swoje umiejętności praktyczne i stale szlifować i uaktualniać zdobytą wiedzę.

8 lutego obchodzimy Święto Służby Więziennej. Data ta nawiązuje do ogłoszenia dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919r., który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Do tej pory praca w więzieniu to był przywilej. Program ma na celu upowszechnienie zatrudnienia osadzonych i stworzenie z niego prawdziwego instrumentu służącego resocjalizacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej