W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" kolejna grupa skazanych wzięła udział w warsztatach ABC edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności

Stop Agresji

15.10.2021

W ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „DAMY RADĘ” realizujemy w Zakładzie Karnym w Krzywańcu kolejny projekt pn. Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Bo…warto pomagać

13.10.2021

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu po raz kolejny wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli włączyli się w akcję pomocy potrzebującym

W dniu 12.10.2021r. na drodze krajowej Nr 295 w miejscowości Gorzupia, funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu dokonali obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy

W dnia 30.09-01.10.2021r. wszyscy chętni mogą otrzymać sadzonki drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Lasy Państwowe #sadziMy

W dniu 28.09.2021r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Żarach odbyła się uroczysta akademia z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, na której wręczono odznaczenia państwowe, odznaki i wyróżnienia dla Działaczy i Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej