Komunikat

19.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

08.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Na sportowo ...

08.07.2021

Zgodnie z art. 135§1 KKW w zakładach karnych stwarza się skazanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego.

Komunikat

01.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku w ramach podpisanych umów z kontrahentami zewnętrznymi zobowiązał się skierować osadzonych do pracy poza teren jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta.

Komunikat

01.07.2021

Areszt Śledczy w Słupsku poszukuje kandydatów na stanowisko strażnika działu ochrony.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej