W dniu 22.11.2022 r. odbyło się spotkanie w  Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie wsparcia naboru do Aresztu Śledczego w Słupsku

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku podpisał porozumienie z nowym pracodawcą w sprawie zatrudnienia osadzonych.

Lekcja historii

11.11.2022

W dniu 10.11.2022 odbyła się w świetlicy Aresztu Śledczego w Słupsku, prelekcja z okazji Święta Niepodległości, z udziałem chętnych osadzonych.

Nie mogą być farbowane. Muszą mieć co najmniej 25 cm. Muszą być umyte bez odżywki. Muszą być splecione w warkocze.

Uczniowie klasy maturalnej ze słupskiego "drzewniaka" z wizytą w areszcie

Ppłk Grzegorz Kowalik – Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku w dniu 20 września 2022 r. zawarł kolejną umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych, którzy będą pracowali w ramach programu „Praca dla Więźniów”. W ramach podpisanej umowy z BALTIC GROUP Sp. cywilna 30 osadzanych rozpocznie pracę na plantacji choinek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej