Komunikat

28.03.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku kolejny raz pokazali, że nie są obojętni na krzywdę innych, w tym przede wszystkim małych dzieci.

Areszt Śledczy w Słupsku systematycznie zwiększa liczbę osadzonych, którzy podejmują zatrudnienie na rzecz kontrahentów zewnętrznych w systemie bez konwojenta.

W słupskim spichlerzu odbyło się spotkanie emerytów z okazji Dnia Kobiet.

Po wielu latach przywracana jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. W 2011 roku – w 60 rocznicę zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – 1 marca Sejm RP ustanowił Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej