Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

19. lutego br. z inicjatywy kadry penitencjarnej doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzili zajęcia dla skazanych kobiet z Oddziału Zewnętrznego w Turawie.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

Czy można wspomóc jednostkę penitencjarną w obniżeniu kosztów zakupu kopert? Można. Wystarczy do ich produkcji zatrudnić osadzone, co właśnie dzieje się w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

23 stycznia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie z pracownikiem Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej