7 listopada br. z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie gościli zaproszeni przez administrację jednostki studenci oraz kadra naukowa z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

8 listopada br. funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK OISW w Opolu i AŚ w Opolu, uczcili 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przystępując do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe - "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

W Oddziale Zewnętrznym w Turawie w okresie od 29 października do 7 listopada br. z inicjatywy wychowawcy działu penitencjarnego odbył się program edukacyjny poświęcony nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. "Ratuj życie. Skazana – ale nie na śmierć".

W Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Żar”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Opolu oraz oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu. Ćwiczenia zrealizowane zostały przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji w Opolu.

26 października br. grupa teatralna „Widno-kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła wychowanków Publicznego Przedszkola nr 3 w Dylakach. Skazane zaprezentowały przedszkolakom przygotowaną przez siebie adaptację bajki pt. „Królewna śnieżka”.

22-23 października 2018 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyło w nim 36 funkcjonariuszy nieetatowych grup konwojowych okręgu opolskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej