W poniedziałek, 11 listopada 2019 r. torunianie obchodzili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na mieszkańców Torunia czekało wiele atrakcji. W uroczystościach patriotycznych wziął udział kpt. Marek Sobczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Tradycyjnie jak co roku, w dzień poprzedzający Święto Wszystkich Świętych, grupa skazanych w toruńskiego Oddziału Zewnętrznego uporządkowała alejki cmentarza św. Jerzego, przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu.

Choć funkcjonują w polskim prawie od 1997 roku, mediacje są ciągle mało znaną formą rozwiązywania konfliktów. Tymczasem bardzo często stanowią alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów przed sądem.

Tegoroczne Toruńskie Dni Kariery przebiegają pod hasłem „Elastyczni – Kreatywni - Mobilni”. To już dziesiąta edycja spotkań organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia poświęconych problematyce rozwoju zawodowego. W „strefie służb mundurowych” nie zabrakło stanowiska Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Toruński Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Inowrocławiu rozszerzył zatrudnienie skazanych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Stało się tak na mocy porozumienia zawartego z przedsiębiorstwem „Magic Garden”.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu jest jednostką, w której przebywają w większości skazani odbywający karę w zakładzie typu zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. Oddziaływania poza murami więzienia są zatem bardzo utrudnione. Mimo to dyrekcja toruńskiej jednostki wraz z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych nie ustaje w organizacji tego typu oddziaływań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej