Choć funkcjonują w polskim prawie od 1997 roku, mediacje są ciągle mało znaną formą rozwiązywania konfliktów. Tymczasem bardzo często stanowią alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów przed sądem.

Tegoroczne Toruńskie Dni Kariery przebiegają pod hasłem „Elastyczni – Kreatywni - Mobilni”. To już dziesiąta edycja spotkań organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia poświęconych problematyce rozwoju zawodowego. W „strefie służb mundurowych” nie zabrakło stanowiska Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Toruński Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Inowrocławiu rozszerzył zatrudnienie skazanych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Stało się tak na mocy porozumienia zawartego z przedsiębiorstwem „Magic Garden”.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu jest jednostką, w której przebywają w większości skazani odbywający karę w zakładzie typu zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. Oddziaływania poza murami więzienia są zatem bardzo utrudnione. Mimo to dyrekcja toruńskiej jednostki wraz z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych nie ustaje w organizacji tego typu oddziaływań.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu przyłączył się do akcji sprzątania świata. Osadzeni wspólnie z wychowawcą ds. k-o uporządkowali tereny zielone toruńskiego Parku Bydgoskiego.

W Sali Sportowo-Widowiskowej w Toruniu odbyły się III Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Imprezie sportowej patronował płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej