Statystyki policyjne i praktyka pokazują, iż alkohol stanowi jeden z podstawowych czynników kryminogennych. Często staje się on motywem, dla którego popełnione zostaje przestępstwo oraz w dużej mierze oddziałuje na sposób realizacji tego przestępstwa. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie licznych oddziaływań penitencjarnych związanych z profilaktyką uzależnień wśród osadzonych, w tym także wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale...

KOMUNIKAT

17.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy fordońskiego zakładu karnego angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie i Oddział Zewnętrzny w Strzelewie zorganizowali akcję na rzecz 6-letniego Mikołaja.

8 marca każda kobieta obchodzi swoje święto. Przy tej okazji warto nadmienić, że 10 marca swoje święto obchodzą mężczyźni. Jak wygląda codzienna praca funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie? Na jakich stanowiskach są zatrudnieni? Jakie zadania stawia przed nimi Służba Więzienna?

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psychologa. Jest to odpowiedni moment, aby wskazać czym zajmuje się psycholog więzienny i jak wygląda jego praca ze skazanymi w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie.

19 lutego br. po ponad 2 latach zarządzania Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie podległym Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie i prawie 25 latach służby w formacji Służby Więziennej kpt. Waldemar Nowak odchodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej