Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Bezpieczni w pracy

28.04.2021

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie od wielu lat zatrudnieni są na rzecz kontrahentów zewnętrznych.

KOMUNIKAT

16.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Służba Więzienna codziennie jest testowana przez więźniów i ludzi spoza murów, którzy nie ustają w próbach przemytu najczęściej narkotyków, ale też telefonów czy innych niedozwolonych przedmiotów. Dzięki czujności i sumiennej realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie w ciągu jednego dnia udaremniono dwie próby przekazania przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki organizacyjnej.

Za więziennymi murami tematy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia są nieodzownym elementem pracy kadry penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej