Literatura jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość każdego człowieka, stały bowiem kontakt z książką oddziałuje na myśli, uczucia i postępowanie czytelnika. Według danych statystycznych w 2020 roku 42% Polaków zadeklarowało się, że przeczytało co najmniej jedną książkę, gdy w roku 2019 było ich tylko 39%. To właśnie czytelnictwo, poza aktywnością sportową jest jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu wolnego także przez osoby odbywające karę...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie coraz częściej włączają się w akcje pomocowe na rzecz potrzebujących. Niektóre z nich stają się regułą. Tak też jest z organizowaniem akcji na rzecz 6-letniego Mikołaja.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu to w dalszym ciągu poważny problem na polskich drogach. Jak wynika z informacji Komendy Głównej Policji tylko w pierwszym półroczu 2021 roku pijani kierowcy spowodowali 684 wypadki. Zginęło w nich 68 osób, 841 zostało rannych. Osoby nietrzeźwe najczęściej powodowały wypadki w weekendy, prowadząc samochody osobowe.

Zatrudnienie skazanych uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem cel wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Kto stoi na straży tego narzędzia prócz wychowawców działu penitencjarnego?

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie każdego dnia promują wśród osadzonych zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną. Wskazują na znaczenie codziennej aktywności podając jednocześnie, że nawet 30 minut codziennego spaceru pomaga kształtować zdrową kondycję fizyczną i wpływa na dobre samopoczucie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej