Na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie uczestniczyli w obchodach "Międzynarodowego Dnia Ziemi".

Czuwaj !

07.05.2018

Pod koniec kwietnia bieżącego roku w ramach zajęć kulturalno oświatowych skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie mieli możliwość poznać część lokalnej historii.

Kolejna umowa

13.03.2018

9 marca 2018 roku ppłk Tomasz Sitkiewicz Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą TAXUS z siedzibą w Sośnie, reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Zielińskiego.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Maciej Stupczyński podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z firmą P.P.U.H. „Hurt-Trans” KAWIKO” w Więcborku, reprezentowaną przez właściciela firmy Pana Władysława Szylinga.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie informuje, że widzenia w dniach 24.12.2017 roku (niedziela) oraz 31.12.2017 roku (niedziela) nie będą udzielane. Zamiennie wyznaczono dni 23.12.2017 roku (sobota) oraz 30.12.2017 roku (sobota) na ich realizację. Godziny udzielania widzeń nie zostały zmienione.

W dniu 25.10.2017r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Janowski podpisał aneks z Pocztą Polską S. A. reprezentowaną przez Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy Panią Aleksandrę Bargiełowską - Antczak o skierowaniu do pracy odpłatnej większej ilości osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej