W wyniku działań podjętych przez Służbę Więzienną skazani wykonali prace porządkowe i naprawcze na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

Na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie uczestniczyli w obchodach "Międzynarodowego Dnia Ziemi".

Czuwaj !

07.05.2018

Pod koniec kwietnia bieżącego roku w ramach zajęć kulturalno oświatowych skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie mieli możliwość poznać część lokalnej historii.

Kolejna umowa

13.03.2018

9 marca 2018 roku ppłk Tomasz Sitkiewicz Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą TAXUS z siedzibą w Sośnie, reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Zielińskiego.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Maciej Stupczyński podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z firmą P.P.U.H. „Hurt-Trans” KAWIKO” w Więcborku, reprezentowaną przez właściciela firmy Pana Władysława Szylinga.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie informuje, że widzenia w dniach 24.12.2017 roku (niedziela) oraz 31.12.2017 roku (niedziela) nie będą udzielane. Zamiennie wyznaczono dni 23.12.2017 roku (sobota) oraz 30.12.2017 roku (sobota) na ich realizację. Godziny udzielania widzeń nie zostały zmienione.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej