29 września br. ppłk Jakub Niekrasz - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie podpisał umowę w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie z firmą PW „TAXUS” reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Zielińskiego.

Corocznie 27 września obchodzona jest rocznica masowych egzekucji, które miały miejsce w fordońskiej Dolinie Śmierci. W uroczystościach udział wzięła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Kolejne miejsca zatrudnienia dla osadzonych w ramach programu „Praca dla więźniów” powstaną w Lasach Państwowych. Wszystko dzięki porozumieniu podpisanemu 15 września przez gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego Służby Więziennej oraz Józefa Kubicę, dyrektora generalnego Lasów Państwowych. 22 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego Bydgoszcz-Fordon negocjowali wstępne warunki zatrudnienia osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Służba BHP

19.09.2021

19 września pracownicy służby BHP obchodzą swoje święto. Dyrektor każdej jednostki penitencjarnej jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby sprostać temu obowiązkowi w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie i Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie również funkcjonuje komórka BHP.

W codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze naszej formacji duży nacisk kładą na działania proekologiczne. Skazani segregują odpady, uczą się zachowań chroniących przyrodę, zbierają nakrętki, kształtując tym samym świadomość ekologiczną oraz właściwe postawy społeczne.

W miesiącu sierpniu rozpoczął się kolejny cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej