Z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rozpoczęto kolejną odpłatną formę zatrudnienia. Więźniowie zatrudnieni zostali na rzecz kontrahenta zewnętrznego firmę FUTURE Mateusz Derengowski z Bydgoszczy. Zajmować się będą produkcją akcesoriów dla zwierząt.

11 listopada Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie ppłk Jakub Niekrasz wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w 103. obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nowe miejsca pracy

02.11.2021

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie ppłk Jakub Niekrasz podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą BIO – SET Sp. z o.o. Sp. k. z Kruszyna reprezentowaną przez wspólnika firmy Szymona Tomaszewskiego.

Strzelewska kadra penitencjarna niejednokrotnie organizuje czas wolny osób pozbawionych wolności, gdzie skazani obok różnego rodzaju uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, czy sportowych również poświęcają czas na zajęcia własne. Do takich zajęć zaliczyć można najczęściej tworzenie różnego rodzaju origami.

W dobie cyfryzacji, Internetu, portali społecznościowych oraz wirtualnych znajomości coraz częściej zapomina się o tradycyjnej formie kontaktu, jaką jest pisanie listów. Zaznaczyć jednak należy, iż jest ona jedną z najbardziej wartościowych i przepełnionych emocjami form kontaktu. Odgrywa znaczącą rolę w codziennym życiu osób, które weszły w konflikt z prawem i przebywają w warunkach izolacji penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej