Coraz więcej pracy dla osadzonych zgodnie z realizacją programu "Praca dla Więźniów" w strzelewskim Oddziale Zewnętrznym

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Przesyłanie korespondencji w postaci listów nie jest zapomnianą formą kontaktu, jak to mogłoby się wydawać w dobie cyfryzacji, Internetu czy wirtualnych znajomości. Jest ona podstawową i nadal jedną z najpopularniejszych form stosowanych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

8 lutego, dokładnie 103 lata temu Dekretem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” powołał Służbę Więzienną do życia i stanowi jej fundament. To również okazja do uhonorowania zasłużonych funkcjonariuszy za wzorowo pełnioną służbę.

Dla każdej osoby doba trwa 24 godziny, tydzień trwa 7 dni, a miesiąc 30 dni. Jednak dla osób odbywających karę pozbawienia wolności pojęcie czasu ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby administracja strzelewskiej jednostki wskazywała tym osobom konstruktywne formy spędzania czasu wolnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej