KOMUNIKAT

31.08.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Praca uszlachetnia

31.08.2020

Zatrudnienie jako jedna ze skuteczniejszych form oddziaływania resocjalizacyjnego daje skazanym możliwość wyuczenia nowych umiejętności jednocześnie zmieniając wygląd jednostki.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie osadzeni w sposób aktywny uczestniczą w procesie resocjalizacji. Tworzone przez nich prace dotykają obszarów życia, decyzji i zachowań, które w dużej mierze skutkowały pobytem w zakładzie karnym.

KOMUNIKAT

20.08.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat

07.08.2020

W związku z przywróceniem z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia w OZ Strzelewo realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Komunikat

24.07.2020

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej