10 lutego 2018 r. w Domu Rzemiosła w Białobrzegach odbyło się noworoczne spotkanie przedsiębiorców z władzami samorządowymi powiatu białobrzeskiego.

W ramach porozumienia między Aresztem Śledczym w Grójcu a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, grupa studentów z kierunku pedagogika resocjalizacyjna odwiedziła Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie.

Paczka dla bohatera

19.12.2017

Służba Więzienna po raz kolejny włączyła się w akcję społeczną pod nazwą „Paczka dla Bohatera”.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się uroczystość wręczenia odznak oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Puławach uczestniczyli w lekcji wychowawczej w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Tego rodzaju zajęcia są realizowane cyklicznie i mają charakter prewencyjny i profilaktyczny.

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych skazani z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie wzięli udział w sprzątaniu mogił poległych żołnierzy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej