Zaledwie miesiąc od rozpoczęcia pracy przez osadzonych w Piekarni Kazana, odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie z kierownictwem Piekarni, dotyczące rozszerzenia współpracy.

W dniu 4 września 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Technik Interwencyjnych i Samoobrony.

Grupa 12 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zakończyła kurs przyuczający do zawodu „Ogrodnik Terenów Zielonych”

Z-ca dyrektora mjr Dominik Salak reprezentując dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr. Adama Piórkowskiego podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Józefem Kazaną właścicielem piekarni.

W ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin pn. "Akademia rodzica" osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności uczestniczyli w spotkaniu z rodzinami poza terenem jednostki.

Będzie praca!

14.06.2018

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu podpisał umowę wstępną z firmą Plandeki Raszyn Marcin Kowalski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej